Szkolenia - Stowarzyszenie Wiarus Płock

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolenia


Zgodnie z postanowieniami Statutu
Stowarzyszenie WIARUS swe cele realizuje m. in. poprzez:

-  działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu kursów i szkoleń doskonalących, także dla osób spoza stowarzyszenia, posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń  oraz innych podmiotów zewnętrznych – w tym szkoleń przygotowawczych dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych,

- systematyczne doskonalenie i podnoszenie umiejętności sportowych członków Stowarzyszenia, popularyzację wiedzy dot. strzelectwa, opiekę trenerską, organizację, treningów, zawodów i udział swoich członków w rywalizacji sportowej.

Bliższe informacje nt. organizacji kursów i szkoleń - wkrótce.

*


W ramach dwudniowego szkolenia jakie odbyło się w dniach 3 i 4 września 2016 r. a  którego celem było uzyskanie uprawnień PROWADZĄCEGO STRZELANIE, przeprowadzono także szkolenie w zakresie udzielania PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.
Zamieszczony poniżej filmik przedstawia migawki ze szkolenia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego