Rekrutacja - Stowarzyszenie Wiarus Płock

Idź do spisu treści

Menu główne:

RekrutacjaCzłonkiem zwyczajnym Stowarzyszeniamoże zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo polskie.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru zamieszczonego tutaj lub w zakładce Do pobrania. O przyjęciu(bądź odmowie przyjęcia) Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.

Obecnie obowiązują następujące opłaty członkowskie:
- wpisowe 100 zł
- składka roczna 120 zł
Składka roczna może być opłacana w kwartalnych ratach.

Szczegółowo o prawach i obowiązkach członków traktuje rozdział III Statutu Stowarzyszenia (statut znajduje się w zakładce Statut).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego