O nas - Stowarzyszenie Wiarus Płock

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas


Stowarzyszenie "WIARUS - Stowarzyszenie Rozwoju Strzelectwa i Kultywowania Polskiej Tradycji Historycznej" jest zrzeszeniem osób osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania szeroko pojętych idei sportu strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni, rekonstrukcji historycznej i kultywowania dziejów oręża polskiego.
Nasza działalność oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych strzelectwem i kolekcjonerstwem broni.

Stowarzyszenie swoje główne cele realizuje poprzez:
- doskonalenie umiejętności sportowych członków, popularyzację wiedzy dot. strzelectwa, opiekę trenerską, organizację treningów i zawodów,
- działalność edukacyjną polegająca na organizacji kursów i szkoleń - także dla osób spoza Stowarzyszenia,
- intergrację środowiska kolekcjonerów, dziłalność muzealniczo - wystawienniczą, publikacje popularyzatorskie,
- wspieranie inicjatyw związanych z kultywowaniem polskiej tradycji historycznej.

Nasza siedziba mieści się w budynku Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, przy ul. Gierzyńskiego 17.

KRS 0000548430,  NIP 7743222724,  REGON 361119603

Wszelkie należności na rzecz Stowarzyszenia - w tym składki członkowskie i darowizny -  można wpłacać na konto:

Nr konta: 13 1020 3974 0000 5302 0292 1948


Swoją działalność sportową realizujemy m. in. na strzelnicach w Płocku, Karolewie i Włocławku.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego